Chung Lup lang_enlang_tclang_sc
m_homem_aboutm_productsm_newsm_contact
包装物料 | 包装机器 | 新兴技术产品 | 新闻纸 / 其他
❓ 我的查询纪录 (0)


产品目录 (包装机器)


型号SIAT F105
品牌SIAT
类型开箱机
折箱底但不封贴
输送带速度N/A
封箱尺寸L : 200 - 600 mm
W: 90 - 500 mm
H: 90 - 500 mm
Others        
查询购买SIAT F105

型号SIAT F144
品牌SIAT
类型自动开箱机
自动封贴箱底
输送带速度700 Boxes/hr
封箱尺寸L : 150 - 450 mm
W: 150 - 350 mm
H: 150 - 450 mm
Others        
查询购买SIAT F144