Chung Lup lang_enlang_tclang_sc
m_homem_aboutm_productsm_newsm_contact

联络我们


总办事处:

九龙观塘开源道72号 溢财中心6字楼A室
  电话 : (852) 3527 7711
  传真 : (852) 2480 4422
  电子邮件 : general@chunglup.com

昆山办事处:

昆山富港包装有限公司
中国江苏省昆山市周市镇新纬路198号
  电话 :(86-512) 5738 2380
:(86-512)5738 2390
  传真 :(86-512) 5738 2370
  邮编 :215300
     
  营业及市场拓展 - 香港特别行政区
  电话 :(852) 3527 7738
  传真 :(852) 2481 6311
  电子邮件 clpsales@chunglup.com
     
  中国内地
  电话 :(852) 3527 7771
  传真 :(852) 2480 4422
  电子邮件 clpchina@chunglup.com
     
  出口贸易
  电话 :(852) 3527 7711
  传真 :(852) 2480 4422
  电子邮件 clpexp@chunglup.com